понедельник, 18 мая 2020 г.

28.05.2020. гр.ЕЕ-19 1/кр Тема:19 Основи правоохоронної діяльності.


26.05.2020 гр. ПЕ-19 1/11 Тема14:Цивільне право.

План:
1.   Загальна характеристика цивільного права.
2.   Особливості цивільної правосуб"єктності фізичних та юридичних осіб.
3.   Право власності: поняття,зміст. Види власності. Підстави набуття та припинення права                власності.
4.   Способи захисту цивільних прав.
5.   Поняття і значення строків позовної давності.
6.   Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.
7.   Спадкове право. Порядок спадкування.
8.   Підстави цивільно-правової відповідальності.
9.  Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.


Рекомендована література:     Конституція України 1996р.
                                              Цивільний кодекс України,
                                              Цивільно-процесуальний кодекс  України,
                                              Правознавство,О.Є.Святокум, Харків,2010р.Домашне завдання:

1.   Дайте визначення понять: "цивільне право", "цивільна правосуб"єктність", "право власності", "позовна давність", "правочин", "цивільний договір", "спадкове право", "спадкодавець", "спадкоємець", "цивільно-правова відповідальність".

2.   Надайте відповідь на питання: " Відповідно до Цивільного кодексу України, хто належить до третьої черги спадкоємців?".

3.   Складіть таблицю: "Форми права власності в Україні".

26.05.2020.гр.ГМ-19 1/кр Тема 18: Правові основи соціального захисту та охорони здоров"я.


21.05.2020. ЕЕ-19 1/кр Тема 18: Правові основи соціального захисту та охорони здоров"я.


19.05.2020 гр. ПЕ-19 1/11 Тема 13: Кримінальне право.

План: 1.  Загальна характристика кримінального права.
           2.  Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів.
           3.  Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині.
           4.  Поняття, ознаки й підстави кримінальної відповідальності.
           5.  Обставини, що пом"якшують та обтяжують відповідальність.
           6.  Види кримінальної відповідальності.
           7.  Кримінальна відповідальність неповнолітніх.Рекомендована література: Конституція України,
                                              Кримінальний кодекс України,
                                              Основи правознавства, В.В.Копейчиков, Київ, 2003р.,
                                              Основи правознавства, С.В.Ківалов, П.П.Музиченко, Харків, 2002р.Домашне завдання:

1.    Дайте  визначення понять:" кримінальне право", "злочин", " склад злочину", " співучасть у злочині", "кримінальна відповідальність", "кримінальне покарання".

2.    Подайте у вигляді схеми склад слочину.

3.    Чому у кримінальному законі передбачено особливості притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності?

4.     Який з наведних видів кримінального покарання згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватися як основний, так і додатковий?
А     Штраф;
Б     громадські роботи;
В     виправні роботи;
Г     конфіскація майна.

19.05.2020 гр.ГМ-19 1/кр Тема 17: Трудове право.


14.05.2020 гр.ЕЕ-19 1/кр Тема 17: Трудове право.